CATEGORIES See All >
Categories See All >

Bắp Bò

250,000đ

Gù bò

263,000đ 236,700đ

Xương cổ bò

78,000đ 70,200đ

Xương sườn bò

91,000đ 81,900đ

Lỗi mông bò

282,000đ 253,800đ

Dẻ sườn bò

282,000đ 253,800đ

Chân Giò

130,000đ

Ba rọi rút xương

130,000đ 117,000đ

Chân giò nguyên

90,000đ 81,000đ

Cốt lết heo

118,000đ 106,200đ