Chính sách hoàn trả hàng

Chính sách hoàn trả hàng tùy thuộc vào đơn vi cung cấp sản phẩm, cụ thể sơ lược như sau:

Người dùng tìm kiếm thông tin sản phẩm theo nhu cầu tại trang requa.com.vn, sau đó người dùng trực tiếp đặt hàng trên website hoặc đến trực tiếp các cửa hàng, hoặc điểm bán của đơn vị kinh doanh và tiến hành sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trực tiếp tại đó và đổi trả hàng theo thời gian và quy định của đơn vị cung cấp sản phẩm.

Trong thời gian bảo hành, khách hàng có thể gửi hàng đến nhà cung cấp sản phẩm để đổi trả.

Trong trường hợp khách hàng muốn "Rẻ quá" đại diện đổi trả thì "Rẻ quá" sẽ nhận yêu cầu của khách hàng và chuyển đến nhà cung cấp sản phẩm. Rẻ quá sẽ theo dõi tiến trình đồi trả, khi có hàng sẽ gửi trả cho khách hàng.

Nếu trong thời gian đổi trả nhưng phát hiện phía nhà cung cấp sản phẩm không thực hiện đúng cam kết thì Rẻ quá sẽ yêu cầu xử lý bằng văn bản trên phương diện hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Nếu không thương lượng được và làm ảnh hưởng đến khách hàng, ảnh hưởng đến uy tín của Rẻ quá thì chúng tôi có thể đưa đơn kiện ra tòa để giải quyết