Dịch vụ vận chuyển, giao nhận.

Quy trình giao nhận, vận chuyển

1.“Rẻ quá” là website hỗ trợ các đơn vị kinh doanh đăng bài giới thiệu các sản phẩm dành cho người dùng, việc mua bán, giao dịch diễn ra trực tiếp trên website, tại các cửa hàng hoặc điểm bán của đơn vị kinh doanh. Vấn đề vận chuyển (nếu có) sẽ thực hiện theo cách mà đơn vị kinh doanh và người dùng tự thỏa thuận, cụ thể như sau:

2. Rẻ quá sẽ gọi các dịch vụ giao hàng nhanh bên ngoài như giao hàng nhanh, Grab,…và các đơn vị vận chuyển nhanh hiện có, chi phí khách hàng và nhà bán hàng tự thỏa thuận và chi trả. 

(Trong trường hợp khách hàng và người mua không sử dụng các dịch vụ giao hàng hiện có và có nhu cầu Rẻ quá giao hàng) Rẻ quá sẽ giao công ty vận chuyển Hải An, đơn giá được tính như sau: Trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì từ dưới 5km sẽ thu phí 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng), từ km tiếp theo mỗi km sẽ tính thêm 5.000 VNĐ (năm nghìn đồng) và không quá 40km. Nếu là ngoại tỉnh tỉnh thì sẽ gửi hàng theo các dịch vụ giao hàng liên tỉnh, phí người mua hàng tự chi trả hoặc người mua và người bán thỏa thuận